Fietsmetropool?

Henk Hartzema, 3 januari 2018

Wegen en verbindingen houden een stad bij elkaar. Zoals we een schilderij bekijken door er voor te gaan staan en een sculptuur zien door het van alle kanten te bekijken, zo beleven we een stad door er doorheen te bewegen. Indrukken en beelden rijgen zich aaneen tot het verhaal van de stad. De wegen vormen een spiegel van de samenleving.

Op deze manier toont Parijs een hiërarchische maatschappij. De boulevards maken een sterk onderscheid tussen de kerken, paleizen en monumenten en de gebouwen die daaraan dienstbaar zijn, zoals soldaten aan hun overste. Zo maakt het labyrint van stegen, grachten en pleinen Venetië tot een hechte stad. Zo is New York libertijns en open, door de rechte straten zonder einde. En zo is Los Angeles voor een Europeaan een moeilijk te bevatten autostad waar bewegen gaat bóven verblijven.

Hoe zou een fietsmetropool eruit zien? Een naïeve wereld volgens Bert Haanstra? Is het een toonbeeld van spruitjeslucht en preutse praktijken, gewend als we zijn aan geluid en uitlaatgassen?

 

Stel dat de fietser geen achteruitgang maar futurisme verbeeldt. Dat fietspaden breder worden dan rijbanen om ruimte te bieden aan alle soorten fietsers. Dat afstanden verkleinen omdat fietsers twee keer zo snel gaan. Dat er een groene golf wordt in gesteld voor tweewielers. Dat je met de fiets zo de trein in kunt rijden. Dat de straten straks leeg zullen zijn omdat geparkeerde auto's zelfrijdend zijn opgeborgen. Dat fietsstraten de norm worden en auto’s zoals we die nu kennen straks te gast zijn in de stad.

Het is een kwestie van tijd. 

De Architectuurweek 2018 ziet de Leidse regio voor zich als de eerste fietsmetropool ter wereld. 400.000 inwoners die binnen een straal van 7,5 km door het gevarieerde landschap kriskrassen: van school naar huis; van supermarkt naar sportclub; van strand naar theater. Wat zou het een machtig perspectief zijn als dit netwerk wordt gevoed door fietsers in plaats van auto's. Een fietsmetropool, die een ieder de vrijheid biedt om te gaan waar hij of zij wil.

De Architectuurweek wil iedereen warm maken voor dit denkbeeld. Het beeld van de fiets die alles bij elkaar houdt. We bespreken de tendensen die spelen op het gebied van de veranderende mobiliteit en de fiets. We onderzoeken de kansen en knelpunten in deze regio. En natuurlijk wordt onze mooie regio verkend. Op de fiets. Want we zijn tenslotte in de fietsmetropool.